Az emberi keresek által érintett szervek

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság - Ügyintézési tájékoztatók

Kapcsolat felvételi eljárás Amennyiben a kérelmező nem tudja megfelelően igazolni adatigénylése jogalapját és célját, igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából bármely járási hivatal az általa megjelölt személyt keresse meg és kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név, lakcím és értesítési cím adatát a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa vagy arról értesítse, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg a megadott az emberi keresek által érintett szervek vagy telefonszámon, ha fel kívánja venni vele a kapcsolatot.

az emberi keresek által érintett szervek

A nyilvántartásból adatok az alábbi csoportosítás szerint szolgáltathatók: név, lakcím és értesítési cím adatok felvilágosítás a lakcímről és az értesítési címről természetes személyazonosító adatok és lakcímadatok, értesítési cím adat, állampolgárság, családi állapot, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, a nem, a nyilvántartásból való kikerülés oka, helye és ideje a fent felsorolt adatok és a személyi azonosító a nyilvántartásba felvett adatok teljes köre, melyre csak a törvényben felsorolt szervek jogosultak A lakcím adattartalma: településnév, a fővárosban a kerület megjelölésével postai irányítószám házszám helyrajzi szám épület, lépcsőház, szint emeletajtó A településszintű lakcím esetén a lakcím csak település nevet Budapest estében kerület megjelölést is tartalmaz, de közterület elnevezést és házszámot nem.

Az értesítési cím adattartalma: a postafiók értesítési címként történő megadása esetén aa településnév, ac a postafiókot biztosító postai szolgáltató hely postai irányítószáma, b címhely értesítési címként megadása esetén ba településnév, a fővárosban a kerület megjelölésével, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül      igazgatott Margitsziget tekintetében a Budapest-Margitsziget elnevezés használatával, bb postai irányítószám bc közterület neve és jellege, bd házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, be - ha az ingatlan több lakást vagy önálló egységet foglal magában - épület, lépcsőház, szint emeletajtó, c postai szolgáltató hely értesítési címként történő az emberi keresek által érintett szervek esetén ca településnév, cb a postai szolgáltató hely neve, cc a postai szolgáltató hely irányítószáma.

Természetes személyazonosító adatok:.

az emberi keresek által érintett szervek

Hasonlóhozzászólások